Naszym celem jest Pogranicze jako obszar, który buduje swoje bezpieczeństwo, atrakcyjność i potencjał rozwoju na dbałości o unikalne walory środowiska i dziedzictwo kulturowe, na rozwijaniu „czystych” form działalności gospodarczej, a także na kreowaniu zaawansowanych usług rehabilitacyjno-leczniczych i rozpoznawalnych produktów turystycznych. To spójny transportowo obszar, który zapewnia mieszkańcom poprawę warunków życia, dostęp do kluczowych usług publicznych wysokiej jakości oraz korzyści płynące z małego ruchu granicznego. To także obszar przyciągający nowych mieszkańców, na którym rozwijają się różne formy aktywności obywatelskiej, a potrzeby każdego pokolenia są respektowane.

Pogranicze ma Strategię do 2030 roku

29.09.2021STRATEGIAPogranicza
  • 01.2021
  •  
  • 09.2021
Strategia terytorialna Pogranicza

Strategia terytorialna Pogranicza

W dokumencie skupiono się na zapewnieniu podstaw rozwoju gospodarczego w warunkach depopulacji, poprawie atrakcyjności zamieszkania oraz odblokowaniu potencjału tkwiącego w racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska.
Więcej o Strategii

Współpraca ponadlokalna

skuteczność i jakość planowanych działań rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami

Sprawniejsza administracja

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego samorządów lokalnych

Warmińsko-Mazurskie Gminy Pogranicza

Zdolność tworzenia i współdziałania z innymi, także umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów stanowi przykład dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz regionu oraz ich mieszkańców.
Gmina Bartoszyce
Gmina Barciany
Gmina Braniewo
Gmina Budry
Gmina Dubeninki
Gmina Górowo Iławeckie
Gmina Lelkowo
Sępopol
Gmina Srokowo

Raport Diagnostyczny Partnerstwa

DiagnostycznyRaportPogranicza

  • 2020
  •  
  • 2021
Chcesz poznać prawdziwy obraz swojej gminy?

Chcesz poznać prawdziwy obraz swojej gminy?

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza tworzą: Gmina Barciany, Gmina Bartoszyce, Gmina Braniewo, Gmina Budry, Gmina Dubeninki, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Lelkowo, Gminą Sępopol, Gmina Srokowo.
Otwórz raport
Partnerstwo w realizacji inwestycji czy świadczeniu usług wydaje się być warunkiem sine qua non dalszego rozwoju.  Szczególnie istotne jest to w przypadku jednostek małych i słabych finansowo. W perspektywie czasu mogą one nie być w stanie udźwignąć ambitniejszych  i  droższych  zadań  publicznych.  Tylko  w  partnerstwie  z  innymi  podmiotami, także z sektora pozarządowego, będą w stanie skutecznie wpływać na podniesienie jakości życia swoich mieszkańców.

Współpracujemy z najlepszymi

Realizując cele Stowarzyszenia podjęliśmy współpracę z wieloma partnerami lokalnymi, ponadlokalnymi i zagranicznymi. Wykorzystującdoświadczenie oraz „dobre praktyki”  partnerów wspieramy rozwój lokalny.
Statutowe cele Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza obejmują m.in. wszechstronny rozwój społecznogospodarczy obszarów graniczących z Obwodem Kaliningradzkim, zapewnienie gminom przygranicznym priorytetowych warunków pozyskiwania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć rozwojowych, a także wzmocnienie współpracy z Obwodem Kaliningradzkim.

Endokrynolog Olsztyn, Elbląg, Lidzbark Warmiński, Braniewo, Bartoszyce - Górowo Iławeckie

Warmińsko-Mazurskie Gminy Pogranicza

Wzmocnienie roli podejścia terytorialnego w kształtowaniu i realizacji polityki rozwoju.
Logo Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza
ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
KRS: 0000821984
tel.: (89) 753 10 03
e-mail: biuro@pograniczewm.pl
www.pograniczewm.pl