31.01.2023 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

31 stycznia 2023 w Barcianach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza.

Na Walnym zebraniu miało miejsce m.in.: podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności,

rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dotychczasowy Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium, wybrano i ukonstytuował się  jednocześnie nowy zarząd w składzie:

Prezes – Marta Kamińska – Gmina Barciany

Wiceprezes  – Marek Olszewski – Gmina Srokowo

Członek Zarządu  – Lidia Czerniewicz -  Miasto i Gmina Węgorzewo

Członek Zarządu  - Piotr Łazar – Miasto i Gmina Sępopol

Członek Zarządu  - Łukasz Skrzeszewski – Gmina Lelkowo

Na spotkaniu zapadł też szereg decyzji technicznych, które stanową kolejny ważny krok w kierunku profesjonalizacji naszego Stowarzyszenia.

 

Logo Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza
ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
KRS: 0000821984
tel.: (89) 753 10 03
e-mail: biuro@pograniczewm.pl
www.pograniczewm.pl