19.12.2022 - spotkanie Rady Partnerstwa w Barcianach

19 grudnia 2022 r. w Barcianach odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Rady Partnerstwa, podczas którego:

  1. Podsumowano działania Partnerstwa Pogranicze w IV kwartale 2022 roku.
  2. Omówiono możliwości realizacji wspólnych projektów finansowanych z FEWiM.
  3. Omówiono wstępną propozycję planu pracy Stowarzyszenia na 2023 rok.
  4. Omówiono planowanych zmian w sposobie funkcjonowania Stowarzyszenia.
Logo Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Warmińsko Mazurskich Gmin Pogranicza
ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
KRS: 0000821984
tel.: (89) 753 10 03
e-mail: biuro@pograniczewm.pl
www.pograniczewm.pl